Кариери

Специалист емисии и пробовземане

„ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД - с предмет на дейност лабораторни изпитвания на компонентите на околната среда, обявява свободна позиция за „Специалист емисии и пробовземане“

Моля, изпращайте автобиографии, придружени с актуална снимка! Ще се свържем само с одобрените кандидати. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

  • Основни задължения и отговорности:

    Провежда измервания на газови емисии от комини и вентилационни уредби, извършва пробонабиране на води, почви и отпадъци от предприятия и обекти на територията на страната;
  • Изисквания:

    Висше образование; Възможност за интензивно пътуване/шофиране. Възможност за чести командировки; Възможност за качване на високи комини.
  • Ние предлагаме:

    Динамична работа в лаборатория, оборудвана с модерна апаратура; Трудов договор на осем часов работен ден.