Услуги

  • Услуги
  • Основно охарактеризиране на отпадъци

Основно охарактеризиране на отпадъци

 Изготвяне на план за вземане на проби с цел основно охарактеризиране
 Изготвяне на доклад за основно охарактеризиране
 Изпитване на отпадък с цел основно охарактеризиране