Връзка с нас:

Контакти:


 info@ecoeng.bg


 +359 (0) 56 58 66 67;

 +359 (0) 885 014 419;

 +359 (0) 885 858 032;

инж. Росица Янкова-Ралчева

Ръководител лаборатория


 +359 (0) 885 014 419

 ralcheva@ecoeng.bg

Пенка Елкенева

Ръководител секция "Координация"


 +359 (0) 885 858 032

 elkeneva@ecoeng.bg

Красимира Калъчева


Отговорник по качество
Ръководител направление води, почви и отпадъци

 +359 (0) 56 58 66 67

 kalacheva@ecoeng.bg

Дияна Манкова

Отговорник метрологично осигуряване
Ръководител направление въздух и шум

 mankova@ecoeng.bg

Калина Гугушева

Координатор

 +359 (0) 56 586 667

 +359 (0) 883 707 091

 gugusheva@ecoeng.bg

Калина Кръстева

Координатор

 +359 (0) 56 58 66 67

 krasteva@ecoeng.bg

Изпратете ни съобщение