Връзка с нас:

Телефон:


 +359 (0) 56 58 66 67;

 +359 (0) 885 014 419;

 +359 (0) 885 858 032;

Email:


 info@ecoeng.bg

инж. Росица Янкова-Ралчева

Ръководител лаборатория


 +359 (0) 885 014 419

 ralcheva@ecoeng.bg

Красимира Калъчева


Отговорник по качество
Ръководител направление води, почви и отпадъци

 +359 (0) 56 58 66 67

 kalacheva@ecoeng.bg

Дияна Манкова

Отговорник метрологично осигуряване​
Ръководител направление въздух и шум

 +359 (0) 885 588 032

 mankova@ecoeng.bg

Станислава Желева

Координатор

 +359 (0) 56 586 667

 +359 (0) 886 682 249

 zheleva@ecoeng.bg

Калина Кръстева

Координатор

 +359 (0) 56 58 66 67

 +359 (0) 885 014 431

 krasteva@ecoeng.bg

Изпратете ни съобщение